60.000 lượt khách đến Hà Nội trong dịp Tết Dương lịch

60.000 lượt khách đến Hà Nội trong dịp Tết Dương lịch
01/08/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://youtube.com/KBCHNTV2
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)